Nhà máy thuỷ điện Nậm ngần

VTT Rất hân hạnh là đơn vị cung cáp CADI SUN phục vụ cho “Công trình đường dây 35kV đấu nối nhà máy thủy điện Nậm Ngần 2 vào lưới điện Quốc Gia và xây lắp cho NM thủy điện Nậm Ngần 2 – Tại : Vị Xuyên, Hà Giang”

  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *