Cáp cao su CNR 1x

Giá: Liên hệ
Nhà sản xuất: CADI-SUN
TCVN 9615-6 (IEC 60245-6) kiểu 81