Cáp cao su CRR 3x+1x

Giá: Liên hệ
Tiêu chuẩn áp dụng
TCVN 5935-1/IEC 60502-1
Tổng quan
– Quy cách: Cu/NR/NR
– Ruột dẫn: Đồng ủ mềm
– Số lõi: 4