Cáp chống cháy FRN-CXV 2x

Giá: Liên hệ
Tiêu chuẩn áp dụng
TCVN 5935-1/IEC 60502-1, IEC 60331-21, IEC 60332-3-24, BS 6387
Tổng quan
– Quy cách: Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC
– Ruột dẫn: Đồng
– Số lõi: 2