Cáp đồng ngầm 1 ruột – DATA 1x

Giá: Liên hệ
Tiêu chuẩn áp dụng
TCVN 5935-1/IEC 60502-1
Tổng quan
– Quy cách: Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC
– Ruột dẫn: Đồng
– Số lõi: 1