Cáp đồng ngầm 4 ruột – DSTA 4x

Giá: Liên hệ
Tiêu chuẩn áp dụng
TCVN 5935-1/IEC 60502-1
Tổng quan
– Quy cách: Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC
– Ruột dẫn: Đồng
– Số lõi: 4