Cáp nhôm ngầm 3 lõi – ADSTA 3x

Giá: Liên hệ
Tiêu chuẩn áp dụng
TCVN 5935-1/IEC 60502-1
Tổng quan
– Quy cách: Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC
– Ruột dẫn: Nhôm
– Số lõi: 3