Cáp nhôm trần lõi thép bôi mỡ trung tính – AsKP/ACKP

Giá: Liên hệ
Nhà sản xuất: CADI-SUN
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5064: 1994 & TCVN 5064:1994/ SĐ1:1995