Cáp treo CXV 3x, cách điện XLPE, vỏ PVC

Nhà sản xuất: CADI-SUN
Tiêu chuẩn áp dụng
TCVN 5935-1/IEC 60502-1
– Quy cách: Cu/XLPE/PVC
– Ruột dẫn: Đồng
– Số lõi: 3