Cáp treo CXV 3x+1x, cách điện XLPE, vỏ PVC

Tiêu chuẩn áp dụng
TCVN 5935-1/IEC 60502-1
Quy cách: Cu/XLPE/PVC
– Ruột dẫn: Đồng
– Số lõi: 4