Cáp trung thế đồng 3.6/6 (7.2)KV

Giá: Liên hệ
Nhà sản xuất: CADI-SUN
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-2 / IEC 60502-2 và TCCS 17:2021/EVN