Cáp trung thế nhôm 12/20 (24)KV hoặc 12,7/22 (24)KV

Giá: Liên hệ
Nhà sản xuất: CADI-SUN
Tiêu chuẩn áp dụng
TCVN 5935-2 / IEC 60502-2 và TCCS 17:2021/EVN