Cáp trung thế nhôm 20/35 (40.5)KV

Giá: Liên hệ
Nhà sản xuất: CADI-SUN
Tiêu chuẩn áp dụng
TCVN 5935-2 / IEC 60502-2 và TCCS 17:2021/EVN