Dây đôi mềm dẹt – VCTFK 2x

Giá: Liên hệ
Tiêu chuẩn áp dụng
TCVN 6610-5 (IEC 60227-5), IEC 60332-3-24
Tổng quan
– Quy cách: Cu/Fr-PVC/Fr-PVC
– Ruột dẫn: Đồng ủ mềm.
– Số lõi: 2