Dây đơn mềm – VCSF 1x

Giá: Liên hệ
Tiêu chuẩn áp dụng
TCVN 6610-3 (IEC 60227-3)
Tổng quan
– Quy cách: Cu/PVC
– Ruột dẫn: Đồng ủ mềm.
– Số lõi: 1