Dây tròn mềm – VCTF 2x – 3x – 4x

Giá: Liên hệ
Tiêu chuẩn áp dụng
TCVN 6610-5 (IEC 60227-5)
Tổng quan
– Quy cách: Cu/PVC/PVC
– Ruột dẫn: Đồng ủ mềm.
– Số lõi: 2,3 hoặc 4
– Số lõi: 2, 3 hoặc 4