Dây xúp dính – VCmD 2x

Giá: Liên hệ
Tiêu chuẩn áp dụng
AS/NZS 5000.1:2005
Tổng quan
– Quy cách: Cu/PVC
– Ruột dẫn: Đồng ủ mềm
– Số lõi: 2